Τριγκιλίδας: Οι επιχειρήσεις και ο Τουρισμός χρειάζονται γενναίες ενισχύσεις για να αντέξουν