ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19 ΤΩΡΑ !!!
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την τρέχουσα κατάσταση και τα προληπτικά μέτρα που παίρνονται καθημερινά από πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, κράτη και φορείς για τον περιορισμό του COVID-19.
Σε αυτή την κοινή προσπάθεια στεκόμαστε αρωγοί.
Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πελατών μας , των εργαζομένων μας και των οικογενειών μας, εφαρμόσαμε πολύ γρήγορα διαδικασίες που μας επιτρέπουν την ομαλή και εξ’ αποστάσεως συνεργασία όλων μας.
Από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μας εργάζεται απομακρυσμένα, καθώς λειτουργούμε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό ασφαλείας.
Η ομάδα μας συνεχίζει να εξυπηρετεί τα αιτήματά σας, από οποιοδήποτε μέρος και αν εργάζεται ή βρίσκεται.
Σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιο αίτημα σας την φυσική παρουσία μας, τηλεφωνήστε στο κινητό 6937102882 για την επίλυση του.

Εκ μέρους όλης της ομάδας της Trigilidas travel, είμαστε εδώ για εσάς.

PROTECTION FROM COVID -19 NOW !!!
We fully understand the current situation and the precautionary measures taken daily by many companies around the world, states and agencies to limit COVID-19.
In this joint effort, we stand by as helpers.
Prioritizing the safety of our customers, our employees, and our families, we have implemented very fast procedures that allow us to work seamlessly and remotely with all of you.
As of today most of our team is working remotely, as we operate with the least security personnel possible.
Our team continues to serve your requests, even though they are not physically here.
Should you require a physical presence, please call 6937102882 and we will be happy to resolve any matter.

On behalf of the whole Trigilidas travel team, we are here for you.#Trigilidastravel #Fedhatta